Välj arkivbildare

AFA Försäkring
AFA Livförsäkringsaktiebolag
AFA Sjukförsäkringsaktiebolag
AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag
Aftonbladets journalistklubb
Agrifack
Akademikerförbundet SSR
Akademitjänstemännens Förening, ATF
Akademitjänstemännens Förening, ATFs sektion vid Lantbrukshögskolan ATF/LH
Akademitjänstemännens Förening, ATFs sektion vid Veterinärhögskolan
Aktieägargrupp 2 vid Sveriges Radio AB; Folkrörelser
Allmänna Svenska Sjuksköterskeföreningen, ASSF
AMF Försäkring
AMF Pensionsförsäkring
Apotekstjänstemannaförbundet ATF-klubben vid Apoteksbolagets huvudkontor
Apotekstjänstemannaförbundet ATF Södra Stockholmskretsen
Apotekstjänstemannaförbundets Norra Stockholmskrets
Apotekstjänstemannaförbundets Stockholmskrets
Apotekstjänstemännens Erkända Arbetslöshetskassa, ATEA
Arbetsförmedlingstjänstemännens Riksförbunds Krets i Stockholms län
Arbetsförmedlingstjänstemännens Riksförbunds Krets i Stockholms stad
Arbetsförmedlingstjänstemännens Riksförbunds Stockholmskrets
Arbetsmarknadstjänstemännens Riksförening, ATR
Arméns Civila Tjänstemannaförening, ACTF
Ateneum - fotoalbum
Axelsson, Bertil
Baecklund, Göran
Banktjänstemännens Erkända Arbetslöshetskassa, BEA
Barnmorskeläroanstalten i Stockholm, brevbokssamling, vårkursen 1959
Bergelin, Peter
Bildlärarnas Riksförening, BR
Blivande Lärares Riksförening, BLR
Blomqvist, Bertil
Bodström, Lennart
Boivie, Per-Erik
Bostadsförmedlarnas Yrkesförening, BYF
Brukstjänstemannafonden
Brysselkontoret
Bräcke Brunflo och Revsunds Pastorats Lärarförening av SAF
Byggnadsstyrelsens Kamratförening
Byggnadsstyrelsens - Planverkets Tjänstemannaförening
Centrala Statsförvaltningens Tjänstemannaförening, CST
Christophersson, Kerstin
Civilekonomernas Riksförbund / Civilekonomerna
Civilingenjörsförbundets lokalavd. vid Flygtekniska Försöksanstalten
Cronér, Fritz
Dahmström, Karin
Dalin, Alfred
De Anställdas Centralorganisation, DACO
De Centrala Ämbetsverkens Icke-Ordinarie Befattningshavares förening
De Förenades Inspektörsförening
De Försäkringsanställdas Riksförbund
De Sceniska Artisternas Understödsfond
De Tullanställdas Samorganisation, DTS
De Yngre Tulltjänstemännens Förening
DIK
Djurgårdsmässans Stiftelse
Domänverkets Tjänstemannförening, Avd. 203 av Statstjänstemannaförbundet
Driftelektrikernas Förening Avd. 80 av Sveriges Kommunaltjänstemannaförbund
Dövblind- och Vuxendövtolkföreningen, DVTF
Ekendistriktet inom Svenska Journalistförbundet
Eklund, Anna-Karin
Eklund, Lisbeth
Eklund, Solweig
Eriksson, Arne H
Extra Ordinarie Tullvaktmästares fond, E.O.T.s fond
Fackförbundet ST
Farmaciförbundet
Farmaciförbundet ATF, Klubb Globen
Farmaciförbundet ATF, Klubb Järva
Fartygsbefälets Erkända Arbetslöshetskassa
Fastighetsbolaget Laxöringen nr 2 u p a
Fastighetsbolaget Valfisken nr 33
Fastighetsföreningen Diamanten 12
Fastighetsföreningen Eken
Fastighetsföreningen Infanteristen 8
Federation Internationale Des Acteurs, FIA
Finansförbundet
Fliserydskretsen av SAF
Flottans Civila Tjänstemannaförening
Flygtekniska försöksanstaltens tjänstemannaförening
Flygvapnets Civila Tjänstemannaförening, FVCTF
Folkhögskolans Veteranförening
Framtidens Inspektörsförening
Fredrika Bremerförbundets Sjukvårdskommitté
Fredrika Bremerförbundets Sjukvårdskommitté i Stockholm
Frökindskretsen av SAF
Frökinds skollärareförening
FTF
Förbundet Cirkelledare - Svenska som främmande språk, FCS
Föreningen Arbetslösa Tjänstemän, FAT
Föreningen för Fritidstjänstemän inom Omsorgen (FOMS)
Föreningen för svensk undervisningshistoria
Föreningen Kvinnliga Befattningshavare inom Lantmäteristaten, KBL
Föreningen Lantbruksingenjörsassistenter, FL
Föreningen Samverkande Tjänstemannaförbunden, FST
Föreningen Social Omsorg, FSO
Föreningen Stockholms Teleassistenter, FST
Föreningen Svenska Livförsäkringsinspektörer
Föreningen Sveriges Bygglovsgranskare och Byggnadsnämndssekreterare, FSBS
Föreningen Sveriges Kvinnliga Landsfiskalsbiträden, FSKL
Föreningen Sveriges Lekterapeuter
Föreningen Sveriges Länspolischefer
Föreningen Sveriges Postexpeditörer, FSP
Föreningen Sveriges Socioterapeuter, FSS
Föreningen TCOs kursanläggning Foresta
Föreningen Tjänstemän inom Kriminalvården, FTK
Föreståndarnas Förbund, FF
Förhandlings- och samverkansrådet PTK
Försvarets Brevskolas Civila Tjänstemannaförening
Försvarets Civila Idrottsförening
Försvarets Civila Tjänstemannaförbund FCTF, FCTF Arbetsledarförening LF 122
Försvarets Civila Tjänstemannaförbund FCTF, FCTFs Chefstjänstemannaförening LF 200
Försvarets Civila Tjänstemannaförbund FCTF, Krigsmaterielverkets Tjänstemannaförening LF. 101
Försvarets Civila Tjänstemannaförbund FCTF, LF 115 F-DATA
Försvarets Civila Tjänstemannaförbund FCTF, LF 130-A Huvudavdelning Armematerial
Försvarets Civila Tjänstemannaförbund FCTF, Lokalförening 02 Stockholm Armén
Försvarets Civila Tjänstemannaförbund FCTF, Rikskommissionens Civila Tjänstemannaförening RCTF
Försvarets Civila Tjänstemannaförbund FCTF, ST/SIS Tjänstemannaförening Sundbyberg LF 42
Försvarets Civila Tjänstemannaförbunds Lokalavd 132, Värnpliktsverkets Tjänstemannaförening
Försvarets Civila Tjänstemannaförbunds Lokalavdelning 122, Fri Tjänstemannaförening
Försvarsförbundet
Försvarsförbundet, Lokalförening 52 Muskö
Försäkringsbranschens Understödskassa, FUK
Försäkringsföreningen för General- och Huvudagenter
Försäkringskvinnors Yrkesklubb, FYK
Försäkringstjänstemannaförbundets Allmänna Klubb
Försäkringstjänstemannaförbundets Stockholmsavdelning
Försäkringstjänstemannaföreningen
Försäkringstjänstemännens Erkända Arbetslöshetskassa
Gartell, Per
Gislavedskretsen av SAF
Granqvist, Inge
Gällöfsta, Ekonomisk Förening
Gästriklands Lärarförening av FSAF
Hall, Bror Rudolf
Halvmiljonklubben
Handelslärarnas Riksförening, HR
Haninge - Dalarö Lokalskolförening
Hantverkspedagogernas Yrkesförening, HVPYF
Heikensten, Bror
Hela Människans personalförening
Heldt, Sten-Olof
Hemtunafonderna
Hemtunastiftelsen
Historielärarnas Förening
Hjälpklassernas Skyddsförening
HTF-klubben för centralt anställda vid TBV
HTF-klubben för Folk- och Länsbildningsförbundsanställda
HTF-klubben på Apotekstjänstemannaförbundets kansli
HTF-klubben vid PTK
HTF-klubben vid Sveriges Lärarförbunds kansli
HTF-klubben vid Sveriges Turistråd
Hushållslärarnas Riksförening, HLR
Hälso- och sjukvårdens östeuropakommitté / ÖEK
Hälso- och Sjukvårdslärarnas Riksförening, HSL
Höjer, Gerda
Idrottslärarnas Riksförening, IR
Idrottslärarnas Riksförening, Stockholmskretsen
Industritjänstemännens Erkända Arbetslöshetskassa, IEAK
Inga Berghs Stipendiefond
Ingenjörsförbundet
Inrikessjöfartens Befälsförening, IBF
Irlinger, Irma
IUP Institutet för utbetalning av partsavtalade ersättningar
Johansson, Lage
Journalistförbundet
Journalistklubben på Vår Bostad
Järnvägspersonalens Understödsförening Begravningskassa
Kamraterna, Förening för Stockholms Polismän
Khans, Einar
Kihls (pastorats) Lärareförening
Kilskretsen av SAF
Kofotsorden
Kollektivavtalsstiftelsen för partsavtalad permitteringslöneersättning (PLE-P)
Kommunala Fritidstjänstemäns Riksförbund
Kommunaltjänstemannakartellen KTK
Kommunaltjänstemannakartellen KTK-L i Stockholm
Kommundelschefernas Förening (KDF)
Konsortiet AMF-Trygghetsförsäkring
Konstindustriskolans Lärarförening, KLF
Konstnärliga och Litterära Yrkesutövares Samarbetsnämnd, KLYS
Kontrollassistenternas Riksförbund, KRF
Kontrollstyrelsens Tjänstemannaförening, KTF
Krets 14 av Kyrkans Akademikerförbund
Kriminalvårdens Tjänstemannaförening, KTF
Kvinnliga Telefontjänstemannaförbundet, KTTF
Kvinnliga Telefontjänstemannaförbundet, Stockholms Kvinnliga Telefontjänstemannaförening
Kyrkans Akademikerförbund, KyrkA
Kyrkomusikernas Riksförbund
Ladugårdsförmännens Riksförbund, LR
Landsorts Lokalförening av Lotsförbundet
Landstingets Inköpscentrals HTF-klubb
Landstingsavdelningen i Stockholms Län Avd 136 sektion 01 Fackklubben på Regionplanekontoret
Lantbruksverkets Agrarförening / Vandringsrättareföreningen
Lantbruksverkets Tjänstemannaförening
Lantmäteriets Ingenjörsförening, LIF
Larson, Rune
Lasse Årlings Marginalsamling
Lemchen, Willy
Lind, Elisabeth
Lindholm, Jörgen
Lotsförbundet
Lundqvist, Marianne
Lunds folkskolelärareseminarium Seminaristernas diskussionsförening
Läkarsekreterarförbundet
Lärarförbundet
Lärarförbundet region Linköping
Lärarförbundets Lokalavdelning i Stockholm
Lärarföreningen för Invandrarundervsning, LFI
Lärarföreningen Svenska för invandrare, Stockholmsavdelningen
Lärarföreningen Svenska för Invandrare,SVI
Lärarkandidatföreningen, LKF
Lärarnas informationsutveckling AB/LIAB
Lärarnas Riksförbund, LR
Marinens Civila Tjänstemannaförening, MCTF
Marinens Polisförening Stockholm
Marklund, Sixten
Medicinsk - Tekniska Assistentföreningen, MAF
Medicinsk- Tekniska Assistentföreningen, Studerandesektionen
Medicinsk-Tekniska Assistentföreningens Röntgensektion
Mellersta Distriktet av Lotsförbundet
Mälaren-Landsorts lokalfören av Lotsförbundet
Mälarlotsarnas Förening, LF av Lotsförbundet
Nattvaktsförbundet
Naturvetarna
Nordendahl, Kerstin
Nordenskiöld, Otto
Nordh, Sture
Nordiska Bankmannaunionen NBU
Nordiska Finansanställdas Union, NFU
Nordiska Försäkringsmannaunionen, NFU
Nordiska Postsekretariatet, NPS
Nordqvist, Stig
Nordöstra Roslags Kretsförening av SAF
Norman, Barbro
Norrtäljekretsen av SAF
Nya Polistidningen
Nättrabydalens Kretsförening av SAF
Obligationsklubben TÅ
Offentliganställda Journalister, OJ
Offentliganställdas Förhandlingsråd OFR
Pastoratstjänstemannaföreningen, PTF
Pedagoger i Svenska Kyrkan
Pelarbackens Fackklubb av Sveriges Kommunaltjänstemannaförbund
Pensionerade Lärares Riksförbund, PLR
Pensionerade Lärares Riksförbund, Stockholms Läns krets
Pensionärssektionen av SKTF:s Stockholmsavdelning
Personalföreningen vid Kungliga överstyelsen för yrkesutbildning
Personalorganisationen inom Svenska Missionsförbundet
Persson, Birgitta
Polisens FBU-förening
Polisförbundet
Polisföreningen Svensk Polistidning u p a
Polisveteranerna i Stockholms län
Postpersonalens Livförsäkringsförening, PPL
Posttjänstemännens Förening, PF
Postverkets Tjänstemannaförbund, banksektionen av PVT
Postverkets Tjänstemannaförbund, girosektionen av PVT
Postverkets Tjänstemannaförbund, Postbankens Manliga Tjänstemannaklubb PMT
Postverkets Tjänstemannaförbund, postbankens sektion av PVT
Postverkets Tjänstemannaförbund, Stockholmssektionen
Postverkets Tjänstemannaförbund PVT
Postverkets Tjänstemannaförbund PVT:s Ungdomsklubb
Preibisch, Willy
Pris- och Kartellnämndens Tjänstemannaförening, PKT
Privattjänstemannakartellen PTK, Utbildningsstiftelsen
Riksförbundet för Fjärdingsmän och Polismän, RfFoP
Riksförbundet för personer som arbetar med integrationsbefrämjande verksamhet, RIB
Riksförbundet Svenska Städares Polismän, RSSP
Riksförbundet Sveriges Musikpedagoger, RSM
Riksförbundet Sveriges Polismän, RSP
Riksföreningen Deltidsanställda Folkbibliotekarier, RDF
Riksföreningen för Kirurgisk och Medicinsk vård, KOM
Riksföreningen för lärare i Ekonomiska och Tekniska Ämnen, RET
Riksföreningen för lärare inom Högre Konstnärlig Utbildning, HKU
Riksföreningen för lärarna i moderna språk
Riksföreningen för Vård- och Barnavårdslärare
Riksföreningen Musik- och Danslärare, RMD
Riksföreningen Slöjd- och Textillärare, RST
Riksförsäkringsverkets SACO-förenings arkiv
Rosengren, Björn
Rydelius, Edith
Rönökretsen av SAF
Saco/SR
Saco/SR-föreningen vid Flygtekniska försöksanstalten
SACO-Arbetslivsinstitutet
Saco-föreningen vid Totalförsvarets Forskningsinstitut
SAFs / FSAFs Kreditkassa ekonomisk förening u.p.a
SAFs / FSAFs Pensionärshemsförening Lärargården u.p.a
SAF Sveriges allmänna folkskollärarförening FSAF Federationen SAF
Sakförsäkringsmännens Riksförbund
Samarbetskommittén Kommunikationsverkens Tjänstemannaförbund, KVT
Samarbetsrådet Svenska Tullmannaförbundet/Sveriges Allmänna Tulltjänstemannaförbund
Sandblad, Carl-Erik
Seregard, Ingvar
SFSF Stockholms Folkskolors Slöjdlärareförening
SIF
SIF, Avdelning 15 Södertälje
SIF, Avdelning 92 Nynäshamn
SIF, Finnboda Tjänstemannaklubb
SIF, SIF-klubben vid General Motors Nordiska AB
SIF Eniro
SIF-klubben Tunabergs Trävaru AB
SIF-Tele
Sjukhuskontorens Personalförening
Sjuksköterskor, sjukgymnaster och analytiker mot kärnvapen
Sjuksköterskornas Kamratfond
Sjuksköterskornas Samarbete i Norden, SSN
Sjukvårdens och Socialvårdens Planerings- och Rationaliseringsinstituts Tjänstemannaförening/SPRI-T, Avd 143 inom Sveriges Kommunaltjänstemannaförbund (SKTF)
Skogsakademikerna
Skogs- och Lantbrukstjänstemannaförbundet, SLF
Skogs- och Lantbrukstjänstemännens Erkända Arbetslöshetskassa, SLEA
Skogsyrkeslärarnas Förening, SYLF
Skol-och Utbildningsledarnas Riksförening, SUR
Skolöverstyrelsens Tjänstemannaförening, SKÖT
Skoog, Karl-Gunnar
SKTFs Förvaltningsledarförening
Slöjdlärarnas Riksförbund, SR
Slöjdlärarnas Riksförening, SR
Slöjd- och Yrkeslärarnas Riksförbund, SYR
Slöjd- Yrkes- och Handelslärarnas Riksförening, SYHR
Solén, Kerstin
Sollentuna Härads Kretsförening
Speciallärarföreningen i Stockholm
Speciallärarnas Riksförening, SPR
Specialpedagoger för döva och hörselskadade barn, SPDH
Statens Arbetsmarknadskommissions Personalförening
Statens Vattenfallsverks Tjänstemannaförbund, SVT
Statens Vattenfallsverks Tjänstemannaförbunds Intressekontor, SVT-I
Statens Vattenfallsverks Tjänstemannaförbunds Stockholmssektion, SVT-S
Statens Vattenfallsverks Tjänstemannförbund SVT, SVT:S Lånenämnd
Statistiska Centralbyråns Personalförening
Statsbanornas Stationsmästare- och Kontoristförbund, SSKF
Statsförvaltningens Tjänstemannaförening i Stockholm, SFTS
Statstjänstemannaförbundet, ST-LOK
Statstjänstemannaförbundet, ST-SKOG
Statstjänstemannaförbundet, ST-Tele Sektionen i Nynäshamn vid Teli
Statstjänstemannaförbundet / Civila Statsförvaltningens Tjänstemannaförbund (CST/S)
Statstjänstemannaförbundet - RFV
Statstjänstemannaförbundet S, Domstolarnas Kanslipersonalförening DKP
Statstjänstemannaförbundet S, Personalföreningen vid Statens Skogsforskningsinstitut
Statstjänstemannaförbundet S, Statsförvaltningens Chefstjänstemannaförening SCT
Statstjänstemannaförbundet S, Televerkets Tjänstemannaförening
Statstjänstemannaförbundets Avdelning vid Kriminalvårdsstyrelsen
Statstjänstemannaförbundets Avdelning vid Planverket
Statstjänstemannaförbundets Pensionsstiftelse
Statstjänstemannaförbundets Personalklubb, STP
Statstjänstemannaförbundets Postmästarförening
Statstjänstemannaförbundets ST AB-Distrikt
Statstjänstemannaförbundet ST, Arbetsmarknadsstyrelsens Sektion av ST-AMS
Statstjänstemannaförbundet ST, Avd 101 Sektion 01 ST-AMS Stockholmssektion
Statstjänstemannaförbundet ST, Avd 101 ST-AMS
Statstjänstemannaförbundet ST, Avd 102 ST-Kronofogdemyndighet
Statstjänstemannaförbundet ST, Avd 104 Landstatens Personalförening
Statstjänstemannaförbundet ST, Avd 105 ST-Lantbruk
Statstjänstemannaförbundet ST, Avd 106 ST-Lantmäteri
Statstjänstemannaförbundet ST, Avd 107 ST-Polisväsende
Statstjänstemannaförbundet ST, Avd 110 Vårdtjänstemannaföreningen
Statstjänstemannaförbundet ST, Avd 111 Vägverket
Statstjänstemannaförbundet ST, Avd 112 Skolöverstyrelsen SÖ
Statstjänstemannaförbundet ST, Avd 113 ST-Fögderi
Statstjänstemannaförbundet ST, Avd 115 ST-Länsstyrelse
Statstjänstemannaförbundet ST, Avd 201 ST-Byggnadsstyrelse
Statstjänstemannaförbundet ST, Avd 202 Domstolarnas och Åklagarväsendets Tjänstemannaförening
Statstjänstemannaförbundet ST, Avd 202 ST-Domstol
Statstjänstemannaförbundet ST, Avd 208 Post
Statstjänstemannaförbundet ST, Avd 208 ST-Postverket
Statstjänstemannaförbundet ST, Avd 210 ST-Järnväg
Statstjänstemannaförbundet ST, Avd 211 ST-Tele
Statstjänstemannaförbundet ST, Avd 212 ST-Åklagare
Statstjänstemannaförbundet ST, Avd 214 Akademitjänstemännens Förening ATF
Statstjänstemannaförbundet ST, Avd 214 ST-ATF Sektion 23 (ST-UHÄ)
Statstjänstemannaförbundet ST, Avd 215 ST-Vattenfall
Statstjänstemannaförbundet ST, Avd 216 ST Statistiska Centralbyrån SCB
Statstjänstemannaförbundet ST, Avd 219 ST-TF
Statstjänstemannaförbundet ST, Avd 221 Jordbruksforskning
Statstjänstemannaförbundet ST, Avd 222 ST-Televerket
Statstjänstemannaförbundet ST, Avd 226 ST-Socialstyrelsen
Statstjänstemannaförbundet ST, Avd 303 Chefstjänstemän
Statstjänstemannaförbundet ST, Avd 304 ST-SIPU
Statstjänstemannaförbundet ST, Avd 305 ST-Arbetslivsinstitutet
Statstjänstemannaförbundet ST, Avd 309 ST-Lernia
Statstjänstemannaförbundet ST, Avd 310 ST-Kommerskollegium
Statstjänstemannaförbundet ST, Avd 312 Kontrollstyrelsens Tjänstemannaförening
Statstjänstemannaförbundet ST, Avd 313 Vandringsrättare i Norrbottens Län
Statstjänstemannaförbundet ST, Avd 317 ST-Arkiv
Statstjänstemannaförbundet ST, Avd 318 ST-Vårdartjänst
Statstjänstemannaförbundet ST, Avd 319 ST-Muséer
Statstjänstemannaförbundet ST, Avd 324 Arkiv och Muséer
Statstjänstemannaförbundet ST, Avd 331 ST-Hovstaten
Statstjänstemannaförbundet ST, Avd 410 Centrala Folkbokförings- och Uppbördsnämndens Personalförening
Statstjänstemannaförbundet ST, Avd 417 ST Statens Pris och Kartellnämnd (SPK)
Statstjänstemannaförbundet ST, Avd 452 ST-Kemikalieinspektionen
Statstjänstemannaförbundet ST, Länsskolnämnderna ST-Skolöverstyrelsen (SÖ) Sektion 02
Statstjänstemannaförbundet ST, Skolöverstyrelsens Tjänstemannaförening Sektion 01
Statstjänstemannaförbundet ST, Statistiska Centralbyråns (SCB) Fackklubb I A B C och I-län
Statstjänstemannaförbundet ST, Statistiska Centralbyråns (SCB) Sektion 01
Statstjänstemannaförbundet ST, ST-Post Centralförvaltningens Sektion
Statstjänstemännens Erkända Arbetslöshetskassa, SeA
Statstjänstemännens riksförbund (SR)
Stiftelsen Höstsol, Gustaf Fredrikssons Minne
Stiftelsen SAF
Stiftelsen Socialt Arbete
Stockholmsavdelning av Sveriges Kommunaltjänstemannaförbund, STAV
Stockholmsavdelningen av de Tullanställdas Samorganisation
Stockholmsavdelningen av SFL
Stockholms Barnmorskesällskap, SBS
Stockholms Folkskollärareförening
Stockholms Folkskollärares Sparkasseförening
Stockholms Folkskollärarkårs Begravningskassa
Stockholms Folkskollärar Sällskap
Stockholmsjournalisternas Seniorklubb
Stockholms Journalistförening
Stockholms Kommunala Arbetsledarförening, SKAF
Stockholmskretsen av Bildlärarnas Riksförening, STBR
Stockholmskretsen av Föreningen Sveriges Vävlärare
Stockholmskretsen av Hushållslärarnas Riksförening
Stockholmskretsen av Riksföreningen Slöjd och Textil
Stockholmskretsen av Svenska Folkskollärarförbundet
Stockholmskretsen av Svenska Småskollärarinneförbundet
Stockholmskretsen av Sveriges Förskollärares Riksförening
Stockholmskretsen av Sveriges Kommunaltjänstemannaförbund
Stockholmskretsen av Sveriges Lärarförbund
Stockholmskretsen av Sveriges Textillärares Riksförening, STR
Stockholms Lotsfördelnings Pensionskassa
Stockholms Lotsfördelnings Understödsfond
Stockholms Läns Förbundskrets av SAF
Stockholms Läns TCO-Distrikt
Stockholmspolisens jaktklubb
Stockholmspolisens Vasaloppsklubb
Stockholmspolisens Änke- och Pupillkassa
Stockholms Poliskonstapelförening
Stockholms Rådhusrätts Domareförening
Stockholmsskolornas Konstförening
Stockholms Socialtjänstemannaförening, SSF
Stockholms Stads Befattningshavares Förening
Stockholms Stads Befattningshavares Förenings Diskussionsklubb
Stockholms Stads Tjänstemannaförenings Jubileumsfond
Stockholms Stads Tjänstemäns Förening, SSTF
Stockholms stiftskrets av Kyrkans Akademikerförbund, krets 13
Stockholms Stifts Kyrkomusikerförening
Stockholms TCO-kommitté
Stockholmstraktens Lärarmöten. Stockholms Länsförbund av SAF
Stockholms Tullbevakningsvaktmästares Förening
Stockholms Uppsala och Gotlands Läns Kvinnliga Landsfiskalsbiträden
Stora Sköndals Tjänstemannaklubb
Strängnästraktens Lärarförening
Studiefrämjandets Tjänstemannaförening
Städernas Folkskollärares Kongressförbund
Svea Sjuksköterskeförening SSF
Svenska Allmänna Tulltjänstemannaförbundet, SATF
Svenska Artister och Musikers Intresseorganisation, SAMI
Svenska Audiologiska Sällskapet
Svenska Audionomföreningen
Svenska Barnavårdlärares Förening, SBF
Svenska Barnavårdslärares Förenings Stockholmskrets
Svenska Barnmorskeförbundet, SBF
Svenska Brandbefälens Riksförbund
Svenska Brukstjänstemannaföreningen, SBF
Svenska Civilekonomföreningen SCF
Svenska Danspedagogförbundet
Svenska Diakonsällskapet
Svenska Facklärarförbundet, SFL
Svenska Facklärarförbundet (SFF), AB 1 Lokalavdelning för landstingsanställda
Svenska Facklärarförbundet (SFF), Omsorgsnämnden (ON) Nordöstra Omsorgskontoret (ON-NÖ-Klubben)
Svenska Facklärarförbundet (SFF), Riksföreningen Musik- och Danslärare (RMD) Stockholmskretsen/AB-kretsen
Svenska Facklärarförbundet (SFF), SFLs Skolledareförening, kretsen i AB-Län
Svenska Facklärarförbundet (SFF), Sociala- och Habiliteringsavdelningarna (SOC/HAB-klubben) inom Omsorgsnämnden (ON)
Svenska Facklärarförbundets Avdelning 16, Föreningen Stockholms Slöjdlärare
Svenska Facklärarförbundets Avdelning B 2, Upplands-Väsby
Svenska Facklärarförbundets Avdelning B 3, Järfälla
Svenska Facklärarförbundets Avdelning B 4, Solna
Svenska Facklärarförbundets Avdelning B 6, Lidingö
Svenska Facklärarförbundets Avdelning B 8, Haninge
Svenska Facklärarförbundets Avdelning B 9, Huddinge
Svenska Facklärarförbundets Avdelning B 10, Södertälje
Svenska Facklärarförbundets Avdelning B 12, Vallentuna
Svenska Facklärarförbundets Avdelning B 14, Vaxholm
Svenska Facklärarförbundets Avdelning B 15, Täby
Svenska Facklärarförbundets Avdelning B 17, Sundbyberg
Svenska Facklärarförbundets Avdelning B 21, Botkyrka
Svenska Facklärarförbundets Avdelning B 22, Nynäshamn
Svenska Facklärarförbundets Avdelning B 23, Österåker
Svenska Facklärarförbundets Avdelning för Landstingsanställda inom AB-län
Svenska Facklärarförbundets HTF-klubb
Svenska Facklärarförbundets Riksförening för Skolledare, SLF
Svenska Florence Nightingalekommittén, SFNK
Svenska Florence Nightingale Sällskapet, SFNS
Svenska Folkhögskolans Lärarförbund, SFHL
Svenska Folkskolärarinneförbundets Stockholmskrets
Svenska Försäkringsinspektörernas Riksförbund
Svenska Hemvårdarinneförbundet
Svenska Hemvårdarinneförbundet Stockholmsdistriktet
Svenska Industritjänstemannaförbundets Distrikt 8/315
Svenska Industritjänstemannaförbundets Förbundsavdelning 16, Stockholm
Svenska Industritjänstemannaförbundet SIF, AB Instrumentverken Tjänstemannaklubb
Svenska Industritjänstemannaförbundet SIF, AB SV Metallverken Uppl Väsby Tjänstemannaklubb
Svenska Industritjänstemannaförbundet SIF, AB Wilhelm Johnsen Tjänstemannaklubb
Svenska Industritjänstemannaförbundet SIF, Auto Tank AB Tjänstemannaklubb
Svenska Industritjänstemannaförbundet SIF, Gränges Weda AB Upplands Väsby Tjänstemannaklubb
Svenska Industritjänstemannaförbundet SIF, ITT Bejo Grossist AB Tjänstemannaklubb
Svenska Industritjänstemannaförbundet SIF, LM Eriksson Tjänstemannaklubb
Svenska Industritjänstemannaförbundet SIF, Salén och Wikander AB Tjänstemannaklubb
Svenska Industritjänstemannaförbundet SIF, SIF-klubben Nokia Data Systems AB
Svenska Industritjänstemannaförbundet SIF, SIF-klubben vid AB Calor och Sjögren
Svenska Industritjänstemannaförbundet SIF, SIF-klubben vid Sveriges Radio
Svenska Industritjänstemannaförbundet SIF, Standard Radios Tjänstemannaklubb
Svenska Industritjänstemannaförbundet SIF, STORNO Tjänstemannaklubb
Svenska Industritjänstemannaförbundet SIF, SVST Tjänstemannaklubb
Svenska Industritjänstemannaförbundet SIF, Wahlingruppens Tjänstemannaklubb
Svenska Industritjänstemannaförbundets Ortssektion av Avdelning 315
Svenska infektionsläkarföreningen
Svenska Journalistförbundets Allmänna Klubb
Svenska Journalistförbundet SJF, Frilansklubben
Svenska Journalistförbundet SJF, Huvudstadspress Journalistklubb
Svenska Journalistförbundet SJF, Stockholmstidningens Journalistklubb
Svenska Journalistförbundets Personaltidningsklubb, PT-klubben
Svenska Järnvägarnas Kontorspersonal och Arbetsledareförbund, KPF
Svenska Kommunaltjänstemannaförbundet, SKT
Svenska Kommunaltjänstemannaförbundets Intresseförening
Svenska Laboratorieassistentföreningen, SLF
Svenska Laboratrisföreningen
Svenska Lifförsäkringsinspektörsföreningen
Svenska Läkaresällskapet, SLS
Svensk Anestesiologisk Förening
Svenska Pedagogiska Audiologiska Föreningen
Svenska Polisförbundet, Elevrådet vid Statens Polisskola
Svenska Polisförbundet, Extra Konstaplars Centralavdelning
Svenska Polisförbundets Klubb A1 vid Radiobilavdelningen
Svenska Polisförbundets Länskommitté i Stockholm
Svenska Preparatrisföreningen
Svenska Regissörsföreningen, SRF
Svenska Skådespelareföreningen
Svenska Statsbanornas Kontorstjänstemannaförbund, SSKF
Svenska Stewardföreningen
Svenska särskolornas lärarförening (SSL)
Svenska Tandsköterskeförbundet
Svenska Teaterförbundets Avdelning 53 för Dramapedagoger
Svenska Teknologföreningen
Svenska Teletjänstemännens Förening, SVTF
Svenska Tullmannaförbundet, Tullöveruppsyningsmännens klubb i Stockholm, TÖM-klubben
Svenska Tullmannaförbundet Avdelning 3 Stockholm
Svenska Tullmannaförbundet Avdelning 5 Kustbevakningen
Svenska Tullmannaförbundets Avdelning 2 Stockholm
Svenska Tullmannaförbundets Avdelning 4 i Stockholm
Svenska Tullmannaförbundets Avdelning 6 Kustbevakningen, Avdelning 5 Kustbevakningen,110
Svenska Tullmannaförbundets Diskussionsklubb i Stockholm
Svenska Tullmannaförbundets Klubb Poseidon
Svenska Tullmannaförbundets Klubb Triton
Svenska Tullmannaförbundets Kustbevakningsklubb Norrtälje Kömo
Svenska Tullmannaförbundets Regionråd OST
Svenska Tullmannaförbundets Studieråd
Svenska Tullmannaförbundet STF, Avd. 1 Stockholm
Svenska Tullmannaförbundet STF, Dalarö Kretsförening
Svenska Tullmannaförbundets Tullbevakningsklubb i Stockholm, TBK-klubben
Svenska Tullmannaförbundets Tullbiträdesklubb i Stockholm
Svenska Tullmannaförbundets Tullkontoristklubb i Stockholm
Svenska Tullmannaförbundets Tullmästaraspirantklubb, TM-ASP-klubben
Svenska Tullmannaförbundets Tulluppsyningsmansklubb i Stockholm, TUM-klubben
Svenska Tulltjänstemannaförbundet, STF
Svenska Tulltjänstemannaförbundets Stockholmsavdelning
Svenska Tulltjänstemannaförbundets Tullmästarklubb i Stockholm
Svensk Avdelning av Nordisk Samarbetskommitté för Hushållsundervisning
Svensk Chefsförening
Svensk Förening för Otorhinolaryngologi, huvud- och halskirurgi
Svensk förening för vårdhygien
Svensk Gastroenterologisk Förening
Svensk Kuratorsförening
Svensklärarföreningen
Svensk Neuropedriatisk Förening
Svensk Sjuksköterskeförening, SSF
Svensk Sjuksköterskeförenings Ansvarighetsnämnd
Svensk Sjuksköterskeförenings Lokalavdelning för Stockholms Stad
Svensk Sjuksköterskeförenings Lokalavdelning i Stockholms Län
Sveriges akademikers centralorganisation (SACO)
Sveriges Allmänna Lantbrukstjänstemannaförbund, SAL
Sveriges Allmänna Tulltjänstemannaförbund, Föreningen Sveriges Extra-Ordinarie Kammarskrivare
Sveriges Allmänna Tulltjänstemannaförbund, Stockholms Lokalavdelning av SATF
Sveriges Arkivtjänstemäns Förening (ARK)
Sveriges Fartygsbefälsförening, SFBF
Sveriges Flygbefälsförening
Sveriges Folkskollärarförbund, SFF
Sveriges Folkskollärarinneförbund, SF
Sveriges Fritids- Pedagogers Förening/SFF
Sveriges Förskoleseminariers Rektorsförening
Sveriges Förskollärares Riksförening, SFR
Sveriges Förskollärares Riksförening Avd. B8, Nynäshamn
Sveriges Förskollärares Yrkesförening, SFY
Sveriges Grafiska Faktorsförbund
Sveriges Heminstruktörers Förening-syn/SHIF-S
Sveriges Ingenjörer
Sveriges Kommunaltjänstemannaförbund Avd 136, Landstingsavdelningen i Stockholm
Sveriges Kommunaltjänstemannaförbund - Fritid, Förening 307
Sveriges Kommunaltjänstemannaförbunds Distrikt 8 i Östra Distriket av Stockholms län
Sveriges Kommunaltjänstemannaförbunds Fackklubb vid Socialdistrikt 10, Bandhagen
Sveriges Kommunaltjänstemannaförbunds Fackklubb vid Socialdistrikt 16, Tensta
Sveriges Kommunaltjänstemannaförbunds Förening vid Stockholms Stadsbibliotek/310
Sveriges Kommunaltjänstemannaförbunds HTF-klubb
Sveriges Kommunaltjänstemannaförbunds Klubb vid Personal- och Organisationsförvaltningen
Sveriges Kommunaltjänstemannaförbunds Klubb vid Stadskansliet
Sveriges Kommunaltjänstemannaförbunds Landstingsavdelning i Stockholms län, Avd 136 Sektion 01
Sveriges Kommunaltjänstemannaförbunds Landstingsavdelning i Stockholms län, Avd 136 Sektion 05
Sveriges Kommunaltjänstemannaförbunds Nordöstra Distrikt av Stockholms läns landsting
Sveriges Kommunaltjänstemannaförbunds Samorganisation i Stockholm
Sveriges Kommunaltjänstemannaförbunds Sektion 33 Arbetsmarknadsbyrån
Sveriges Kommunaltjänstemannaförbunds Sektion 36 Stockholms Skolor
Sveriges Kommunaltjänstemannaförbunds Stadshusförening Avdelning 308
Sveriges Laboratorieassistent Elevers Förbund, SLEF
Sveriges Lärareförbunds Fackklubb SD 16
Sveriges Lärarförbund, Mälaröarnas Lokalavdelning
Sveriges Lärarförbund, SL
Sveriges Lärarförbunds Avdelning B 3, Sigtuna
Sveriges Lärarförbunds Avdelning B 4, Upplands Väsby
Sveriges Lärarförbunds Avdelning B 5, Vallentuna
Sveriges Lärarförbunds Avdelning B 6, Vaxholm
Sveriges Lärarförbunds Avdelning B 7, Järfälla
Sveriges Lärarförbunds Avdelning B 10, Ekerö
Sveriges Lärarförbunds Avdelning B 11, Täby
Sveriges Lärarförbunds Avdelning B 13, Lidingö
Sveriges Lärarförbunds Avdelning B 15, Haninge
Sveriges Lärarförbunds Avdelning B 16, Huddinge
Sveriges Lärarförbunds Avdelning B 17, Botkyrka
Sveriges Lärarförbunds Avdelning B 18, Nynäshamn
Sveriges Lärarförbunds Avdelning B 19, Södertälje
Sveriges Lärarförbunds Avdelning B 24, Österåker
Sveriges Lärarförbunds Skolbibliotekarieförening i Stockholms län
Sveriges nationalkommitté av OMEP
Sveriges Pensionärers Riksförbund
Sveriges Pensionärers Riksförbund Avd 4, Ringblomman
Sveriges Radiotelegrafistförening, SRF
Sveriges Sjuksköterskestuderandes Förbund, SSSF
Sveriges sjuksköterskor inom området smärta
Sveriges Sjuksköterskors Arbetsförmedling i Stockholm, SSA Stockholm
Sveriges Skolledarförbund
Sveriges Småskollärarförbund, SSLF
Sveriges Socionomförbund, SSF
Sveriges Statsbanors Stationsmästareförening, SSSF
Sveriges Tandläkarförbund, STF
Sveriges Teateranställdas Arbetslöshetskassa, TAK
Sveriges Teckenspråkstolkars Förening
Sveriges Textillärares Riksförening STR
Sveriges Tolkförbund (STOF)
Sveriges Universitetslärarförbund, SULF
Sveriges Virkesmätares Riksförbund
Sveriges yngre akademikers centralorganisation (SYACO)
Sällskapet Emil Hildebrands Vänner
Sällskapet Gamla OP-Gubbar
Särhagen, Bertil
Södermanlands Tandläkarförening
Södra Hälsinglands lärarförening av FSAF
Södra Roslagskretsen av SAF
Södra Roslags Skollärareförening
Talboks- och punktskriftsbiblioteket Tpb
TAM-Arkiv
Tandhygienisternas Yrkesförening, THYF
Tandvärnet
Tay, Mikael
TBV-Stockholm
TCO
TCO:are för Fondomröstning
TCO:s Samarbetsorgan för Kommunaltjänstemän, TCO-K
TCO:s Studerandeförening i Stockholm
TCO-Förbundens Funktionärsklubb
TCO-kommittén Köping
TCO-s Försvar
TCOs Programberedning för Jämställdhet
TCO-S Tjänstemännens Centralaorganisations Statstjänstemannasektion
TCOs Veteranklubb
Teaterförbundet, TF
Teaterförbundet, TF, Föreningen för Filmregissörer FFF
Teaterförbundets Administrativa Avdelning
Teaterförbundets Avdelning 101, Frilansavdelningen
Teaterförbundets Avdelning 103, Dramapedagavdelningen
Teaterförbundets Avdelning för Filmfotografer
Teaterförbundets Erkända Sjukkassa
Teaterförbundets Scenografavdelning
Teaterförbundets Stockholmsavdelning
Teaterförbunds Rättighets- och Medieaktiebolag, TROMB
Teknikerföreningen inom Byggnadsavd., Stockholms stads fastighetskontor
Tekniska rotelns personalklubb
Telegrafens Trafiktjänstemannaförening, TTF
Televerkets Allmänna Ingenjörsförening, TAI
Televerkets Allmänna Tjänstemannaförening, TAT
Televerkets Kvinnliga Kontorspersonals Förening, TKKF
Televerkets Kvinnliga Kontorspersonals Förenings Sektion i 4:e Distriktet
Televerkets Kvinnliga Kontorspersonals Förenings Sektion inom Vaktföreståndargrp.
Televerkets Personalförening, TPF
Televerkets Radiotelegrafistförening, TRF
Televerkets Tjänstemannaförbund, TVTF
Televerkets Tjänstemannaförbund, TVTF, Stockholmsavdelningen
Tidskriftsföreningen Vår Stad u.p.a.
Tjänstemannaförbundet för Hotell och Restauranger
Tjänstemannaförbundet HTF
Tjänstemannaförbundet HTF, Stockholmsavdelningen
Tjänstemannaförbundet HTFs klubb vid TCO
Tjänstemannaföreningen vid Sveriges Kommunalekonomiska Förening
Tjänstemannaklubben vid IBM Svenska AB, Järfälla
Tjänstemannaorganisationernas Arbetslöshetskommitte, TAK
Tjänstemannasällskapet
Tjänstemännens Bildningsverksamhet, TBV
Tjänstemännens Centralorganisation, Gamla TCO
Tjänstemännens Valberedning
Torna-Västra Barakretsen av SAF
Trafikaktiebolaget ENA
Trosa-klubben av Sveriges folkskollärarförbund
Tryggs Inspektörsförening
Tull-Kust
Tull-Kust Stockholmsavdelningen
Tulltaxerarklubben, TTX -klubben
Tulltjänstemännens Semesterhemskommitté
Tullvakternas Kamratklubb
Understödsföreningen Lotsverkets Personalförenings Begravningskassa
Understödsföreningen Stockholms Brevbärares Änke- och Pupillkassa
Understödsföreningen Svenska Teaterförbundets Pensionskassa
Understödsföreningen Svenska Teaterförbundets Sterbhuskassa
Unionen
Unionen Stockholm
Universitetslärarförbundet, ULF
Utsjöbevakningens Avdelning av Svenska Tullmannaförbundet
Wagnsson, Ruben
Varbergskretsen av SAF
Wellin, Bertha
Vision (fd Fackförbundet SKTF)
Vårdförbundet, Avdelning Stockholm
Vårdförbundet, Avdelning Stockholm, sektion syd
Vårdförbundet, Sektion Danderyd/Norrtälje
Vårdförbundet, Sektion Karolinska
Vårdförbundet, Sektion Södra Stockholm
Vårdförbundet Riksavdelningen
Vårdförbundet SHSTF
Vårdförbundet SHSTF:s Lokalsektion inom långtids- och åldringsvård i Sthlms län
Vårdförbundet SHSTF:s Rikssektion för Företagshälsovård
Vårdförbundet SHSTF:s Rikssektion för Försvarets Sjuksköterskor
Vårdförbundet SHSTF:s Rikssektion för Hälso- och Sjukvårdsadministratörer
Vårdförbundet SHSTF:s Rikssektion för Laboratoriesköterskor
Vårdförbundet SHSTF:s Rikssektion för Medicinsk Radiologi
Vårdförbundet SHSTF:s Rikssektion för Operationssjukvård
Vårdförbundet SHSTF:s Rikssektion för Psykiatrisk Hälso- och Sjukvård
Vårdförbundet SHSTF:s Rikssektion för Ögonsjukvård
Vårdförbundet SHSTF:s Socialmedicinska Rikssektion
Vårdförbundet Stockholm, Sektion 1
Vårdyrkesstuderandes Riksförbund, VRF
Vägverkets Tjänstemannaförening
Wändell, Agneta
Västbokretsen av SAF
Vävlärarnas Riksförening VLR
Yrkesföreningen Bibliotek och Kultur (BAS)
Yrkesföreningen för Behandlingspersonal (YFB)
Yrkesföreningen för Hemterapeuter (YHT)
Yrkesföreningen Miljö och Hälsa (YMH)
Yrkesföreningen Sveriges Socialarbetare, YSS
Yrkeskvinnors Samarbetsförbund, YSF
Yrkesutbildningens Lärarförening, Avd Stockholm
Yrkesutbildningens Lärarförening, YL
Yrkesutbildningens Lärarförening i Stockholms stad och län
Zetterström-Lagervall, Gerd
Åtvidabergskretsen av SAF
Örensgårdsfonden
Östlund, John
Östra Regionrådet av Sveriges Allmänna Tulltjänstemannaförbund
Östra Sveriges Allmänna Tulltjänstemannaförening, ÖSATF

Övrigt

TAM-Arkivs hemsida